รองรับไฟล์สูงสุด 5 ไฟล์แต่ละขนาด 10M ตกลง
Phidix Motion Controls (Shanghai) Co., Ltd. 86-021-37214606
ข่าว ได้รับใบเสนอราคา
บ้าน - ข่าว - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

January 13, 2022

เราคิดค้นและอัพเกรดท่อยางและอุปกรณ์เสริมในด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โลหะวิทยา และเครื่องจักรสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

 

1. ชุดสายยางแรงดันสูง

2. ชุดสายยางแรงดันปานกลาง/ต่ำ

3. ชุดสายยางพิเศษ

4. ซีรีส์ท่อโลหะแบบยืดหยุ่น